வெளியீடுகளுக்குச் செல்ல  
முகப்பு

புத்தகப் பட்டியல்

நற்சிந்தனை

(யோகசுவாமிகள் அருளிய பாக்கள், உரைநடைகள், திருமுகங்கள் என்பவற்றின் தொகுப்பு.)

2009 - 6 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு A5, பக்கம்418, ISBN: 978-955-0074-00-6

 

எங்கள் ஆசான் அருள்மொழிகள்

(யோகசுவாமிகள் தம் அன்பர்களுக்கு கூறியவற்றின் தொகுப்பு)

தொகுப்பு: செல்லத்துரை சுவாமி

2010 - 4 ஆம் பதிப்பு, பக்கம்101, ISBN: 978-955-0074-06-8

 
Natchinthanai: Songs and Sayings of Yogaswamy

Translated from the original Tamil.

Available for free download: Click Here

2004 - 2nd Edit, Size A5, page 239, ISBN 955-97247-1-1

Words of Our Master

Compiled by Santhaswamy (James Ramsbotham)

ISBN: 978-955-8373-00-1

 

Positive Thoughts for Daily Meditation

(Compiled by Santhswamy from the the "Words of Our Master")

 

2006 - 1st Edi, page 115, ISBN: 955-1446-003

 

யோகசுவாமிகள் வாழ்க்கையும் வழிகாட்டுதலும்.

ஆக்கம் - செல்லத்துரை சுவாமிகள்

 

2004 - 2 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு A5, பக்கம்398
Yogaswami

Life and Spritual Guidance

 

2010 - 1st Edition, Size -A5, ISBN: 978-955-0488-00-1

யோகசுவாமிகள் நற்சிந்தனையில் பாடியருளிய முருகன் திருப்பாடல் திரட்டு

 

2010 - 2 ஆம் பதிப்பு.

 

என் நெஞ்சில் இடங்கொண்ட ஒரு பெரியர் யோகசுவாமி

 

ஆக்கம்: மு.வைரமுத்து

 

2010 - 4 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு A5, பக்கம்87, ISBN: 978-955-0074-00-6

 

சிவசிந்தனை

(செல்லத்துரைசுவாமிகள் பாடிய பாக்களினதும், உரைகளினதும் தொகுப்பு)

 

2007 - 1 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு A5, பக்கம்225

 

பெரிய புராண வசனம்

 

ஆக்கம்- செல்லத்துரை சுவாமிகள்

 

2005 - 1 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு A5, பக்கம்374, 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிச் செய்த திருவாசகம் (குறிப்புரையுடன்)

 

2006 - 3 ஆம் பதிப்பு, புத்தக அளவு A5, பக்கம்231,

 

Next->

உரிமை பதிவு 2010 சிவதொண்டன் சபை