Archive for August 7th, 2016

யாகநாட் சிந்தனை 07-08-2016

இன்று சிவதொண்டர்க்கெல்லாம் யாகநாள். இந்த யாகநாளில் நற்சிந்தனை உரைநடைப் பகுதியில் சன்மார்க்கம் தலைப்பிலுள்ள இறுதிப்பகுதி தியான மந்திரமாகத் தரப்படுகின்றது. சன்மார்க்கம் வண்டுகள் பூவைக்கிண்டித் தேனை உண்டு ஒன்றுமறியாது கிடப்பதுபோல் பக்தனும் சித்தமாகிய பூவைச் சிவத்தியானத்தினால்…