கிழமை வணக்கம்

அங்கையிற் போதுகொண் டெப்போதும் போற்றும் அடியவர்கள் தங்குறை தீர்க்கும் தயாநிதி யேசத்தி வேல்முருகா பங்கய னைக்குட்டி முன்சிறை வைத்திட்ட பாலகனே திங்கட் கிழமை வருவாய்நல் லூரில்வாழ் தேசிகனே.

யாகநாட் சிந்தனை 07-08-2016

இன்று சிவதொண்டர்க்கெல்லாம் யாகநாள். இந்த யாகநாளில் நற்சிந்தனை உரைநடைப் பகுதியில் சன்மார்க்கம் தலைப்பிலுள்ள இறுதிப்பகுதி தியான மந்திரமாகத் தரப்படுகின்றது. சன்மார்க்கம் வண்டுகள் பூவைக்கிண்டித் தேனை உண்டு ஒன்றுமறியாது கிடப்பதுபோல் பக்தனும் சித்தமாகிய பூவைச் சிவத்தியானத்தினால்…

யாகநாட் சிந்தனை 05-06-2016

இன்று சிவதொண்டர்க்கெல்லாம் யாகநாள். இந்த யாகநாளில் நற்சிந்தனை உரைநடைப் பகுதியில் சன்மார்க்கம் தலைப்பிலுள்ள ஒரு பகுதி தியான மந்திரமாகத் தரப்படுகின்றன. சன்மார்க்கம் ஆன்மலாபமே பொருளெனக் கண்ட அறிஞர் அநித்தியமான இந்த உலக இன்ப…

ஆயிலிய நாள் பிரார்த்தனை 13-05-2016

உ ஆயிலிய நாள் பிரார்த்தனை 13-05-2016 ஐயனே சற்குருநாதா பல்லவி ஐயனே சற்குருநாதா – உனை அண்டிவந் தேனருள் தாதா துய்யனே சொற்பிர போதா – உனைத் தோத்திரஞ் செய்தேன் பொற்பாதா (ஐயனே)…

யாகநாட் சிந்தனை 01-05-2016

இன்று சிவதொண்டர்க்கெல்லாம் யாகநாள். இந்த யாகநாளில் நற்சிந்தனை உரைநடைப் பகுதியில் ஒழுக்கமுடைமையை அடுத்துச் சன்மார்க்கம் தலைப்பிலுள்ள ஒரு பகுதி தியான மந்திரமாகத் தரப்படுகின்றன. சன்மார்க்கம் குரங்குபோல் மனங் கூத்தாடுகின்றதே. இதன் கூத்தை எப்படி…

யாக நாட் சிந்தனை 03-04-2016

இன்று யாகநாள். அகமுகமாகிச் சும்மாயிருக்கும் சுகமறியப் புரியும் தவமே யாகம். இந்த யாகத்திற்கு அன்றாட வாழ்விற் கடைப்பிடிக்கும் ஒழுக்கம் அனுசரணை ஆகும். ஒழுக்கம் தவறினால் மனம் தீங்கு செய்யப் பார்க்கும். ஆதலினால் இந்த…

குருபூசைநாட் சிந்தனை 20-03-2016

‘சற்குருதரிசனம் சகலபாக்கியசுகம்’. ‘தன்னைஅறிவதுதான் சற்குருபூசைஎன்பான் பின்னைப் பூசையெல்லாம் – கிளியே’ பெருஞ்சோற்றுப்பூசைஎன்பான்’. இன்று யோகசுவாமிகளது ஐம்பத்திரண்டாவது குருபூசை நாள். இன்றைக்கு முந்திய மூன்று நாள்களும் யோகசுவாமிகளது அன்பர்கள் சிவதொண்டன் நிலையத்திற் கூடி ஆச்சிரம…

சிவராத்திரி நாட் சிந்தனை

உருவ வழிபாட்டையும் அருவ வழிபாட்டையும் இணைக்கும் சிவலிங்க வழிபாட்டிற்குச் சிறந்த நாளான மகாசிவராத்திரி தினத்தை முன்னிட்டு ‘நீள் நாகம் அணிந்தார்க்கு நிகழ்குறியாம் சிவலிங்கம்’ என்ற கட்டுரையை சிவதொண்டன் நிலையம் பிரசுரிக்கிறது. இக்கட்டுரையில் ‘நாகம்…

யாகநாட் சிந்தனை 06-03-2016

இன்று சிவதொண்டர்க்கெல்லாம் யாகநாள். இந்த யாகநாளில் நற்சிந்தனை உரைநடைப் பகுதியில் குருநாதன் அருள்வாசகத்தை அடுத்துச் ‘சிவதொண்டன்’ என்னும் தலைப்பிலுள்ள மூன்று பகுதிகளும் தியான மந்திரங்களாகத் தரப்படுகின்றன. சிவதொண்டு 1 நாங்கள் சிவனடியார்கள். எங்களுக்கு…

123

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sivathon/public_html/wp-includes/functions.php on line 4552